Tussenstanden voor het ABC Open 2022 zijn te vinden onder de volgende link:

Tussenstanden ABC-Open 2022

 

Stand na halve finale:

Stand na halve finale ABC-Open 2022

 

Uitslag Finale:

Uitslag finale ABC-Open 2022

 

Op 24 oktober gaat ons ABC Open toernooi weer van start. Hieronder vind je het reglement en mogelijkheden tot inschrijven.
 

Deelname is uitsluitend toegestaan aan N.B.F. en I.B.F. leden. Voor niet N.B.F.-leden is artikel 309 van het sportreglement van toepassing.
De spelers / speelsters die binnen een straal van 40 km van Assen wonen worden verzocht zich zo veel mogelijk in de series 1 t/m 4 in te schrijven.

Inschrijven kan bij voorkeur op de NBF site via de link: inschrijven NBF of via mail naar: inschrijven@bowlingassen.nl

SPEELWIJZE

Voorronde 5 games op handicap basis, Europees systeem, 2 personen per baan.
½ finale - De 16 best geklasseerde spelers / speelsters na de voorronden plaatsen zich voor de ½ finale, 4 games single, 2 personen per baan
Finale - De 8 best geklasseerde spelers / speelsters na de ½ finales plaatsen zich voor de finale, 4 games single, 1 personen per baan
De scores uit de voorronden en finales worden steeds meegenomen.

De handicap bedraagt 80% van 225, maximaal 64. Het gemiddelde, vermeld op uw bowlingpaspoort 2022-2023, wordt aangehouden.
Indien hierop geen gemiddelde staat vermeld dient een getekende verklaring van de wedstrijdsecretaris te worden overlegd.
In deze verklaring, welke niet ouder mag zijn dan 14 dagen, dient het gemiddelde van alle games uit alle huisleagues te zijn vermeld met een minimum van 21 games.
De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor dit gemiddelde te controleren.
Indien op vorenstaande wijze geen gemiddelde kan worden overlegd dan moet de deelname aan het toernooi worden geweigerd conform art. 308, lid 4 van het N.B.F. Sportreglement.

Re-entry is onbeperkt toegestaan, mits ruimte, de laatst gegooide score telt mee voor het klassement. (Artikel 521 lid 6 van het N.B.F. sportreglement)
Bij ex-aequo wordt de volgorde van de spelers/speelsters beslist door de total-pinfall (scratch), die door de betreffende speler/speelster is behaald.
Indien dit ook gelijk is dan treedt art. 218, lid 3c van het sportreglement in werking, dat wil zeggen: 9
e en 10e frame overspelen.

In de spelersruimte mag niet worden gegeten en/of gedronken.
Het gebruik van alcoholhoudende dranken is vanaf een half uur voor tot en met het eind van de serie, waarin men speelt, verboden terwijl ook het roken gedurende de gehele serie, waarin men speelt, is verboden.
Dit zelfde geldt eveneens voor de finales.

De deelnemers/deelneemsters dienen tenminste een half uur voor aanvang van hun serie aanwezig te zijn in verband met baanindeling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze beslissing is bindend.
 

Opbouw inschrijfgeld:

Baanhuur € 9,50
Prijzengeld €13,75
Organisatiekosten € 9,29
Sponsoring € 2,54 -
______________________________________
Totaal € 30,00

Prijzenschema:

1e   prijs          € 240,-  
2e   prijs          € 180,-
3e   prijs          € 120,-
4e   prijs          € 100,-
5e   prijs          € 90,-
6e   prijs          € 80,-
7e   prijs          € 70,-
8e   prijs          € 60,-
9e   prijs          € 20,-
10e prijs          € 20,-
11e prijs          € 20,-
12e prijs          € 20,-
13e prijs          € 20,-
14e prijs          € 20,-
15e prijs          € 20,-
16e prijs          € 20,-
(Bij minder dan 80 deelnemers 80% uitkering)

Serie-indeling:

Serie 1: Maandag 24 oktober 20:00 - 21:45

Serie 2: Dinsdag 25 oktober 20:00 - 21:45

Serie 3: Woensdag 26 oktober 20:00 - 21:45

Serie 4: Donderdag 27 oktober 20:00 - 21:45

Serie 5: Zaterdag 29 oktober 10:30 - 12:15

Serie 6: Zaterdag 29 oktober 12:30 - 14:15

Serie 7: Zondag 30 oktober 09:30 - 11:15

Serie 8: Zondag 30 oktober 11:30 - 13:15

Baanonderhoud

Halve finale: Zondag 30 oktober 14:00 - 15:30

Finale: Zondag 30 oktober 16:00 - 16:45

 

Aansluitend prijsuitreiking.

 

Het ABC Open maakt deel uit van Bowling Tour Noord.

Voor nadere informatie zie www.bowlingtournoord.nl